Phân biệt Palang xích và tác dụng của các loại Palang